แจ้งเรื่องร้องเรียน (ไม่เป็นสมาชิก)

ขั้นตอนในการแจ้งเรื่องร้องเรียน
  • กรอกรายละเอียดข้อมูลเรื่องร้องเรียน แล้วกดปุ่มส่งข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ
  • ระบบจะทำการสร้าง Ticket ID และ Non - Member ID เพื่อให้ท่านสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนของท่าน

หมายเหตุ: ข้อมูลทุกรายการทางระบบจะเก็บไว้เป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551
ข้อมูลเรื่องร้องเรียน


ข้อมูลผู้ร้องทุกข์